Quick Salami

QUICK SALAMI je inovativna začinska mješavina koja pomaže brzu proizvodnju trajnih kobasica pa su one već nakon otprilike tjedan dana sa svojom konzistencijom usporedive sa uobičajenim salamama izrađenim na konvencionalan način.

Prednosti proizvoda su: brzo vrijeme procesa fermentacije, smanjeni troškovi proizvodnje/skladištenja i konkurentnost proizvoda u tržišnom natjecanju sa sličnim proizvodima.

Korištenjem QUICK SALAMI mješavine proizvod je spreman za prodaju za oko 10 dana, dok je gubitak težine koji se događa prilikom sušenja iznosi 8-12%.

Rovolution®

ROVOLUTION® omogućuje proizvodnju fermentiranih kobasica bez sušenja: bez klima komore, bez dimljenja i bez gubitka težine.

Korištenjem ROVOLUTION® mješavine proizvod je spreman za prodaju u samo tri dana sa tipičnim okusom trajne kobasice. Ova mješavina je najbolja za primjenu u nepropusnim ovicima te omogućava uštedu troškova, smanjuje onečišćenje zraka i vode, te zahtijeva manje kontrole i održavanja.