ROVOLUTION® omogućuje proizvodnju fermentiranih kobasica bez sušenja: bez klima komore, bez dimljenja i bez gubitka težine.

Korištenjem ROVOLUTION® mješavine proizvod je spreman za prodaju u samo tri dana sa tipičnim okusom trajne kobasice. Ova mješavina je najbolja za primjenu u nepropusnim ovicima te omogućava uštedu troškova, smanjuje onečišćenje zraka i vode, te zahtijeva manje kontrole i održavanja.