Visoka kvaliteta za WIBERG jasno stoji na prvom mjestu. Preduvjet za to je nabava vrhunskih sirovina. Njihovo pronalaženje i osiguravanje dio je naših osnovnih kompetencija. No prije nego što se može pristupiti prerađivanju i pakiranju sirovina, one prvo moraju zadovoljiti WIBERG-ove visoke kriterije ispitivanja sirovina.

Cijeli asortiman možete preuzeti ovdje